STRONA GŁÓWNA
Zmiany na linii "4"

Informujemy pasażerów, że od 26.09.2016r.wprowadza się następujące zmiany dla linii "4":

• kursy z godz. 6:06 i 15:38 będą wykonywane na ul. Szklaną we wszystkie dni robocze

• kurs z godz. 6:06 zostaje przyspieszony na godz. 5:54 (godz. odjazdu z Dw. PKP)

• kurs z godz. 7:43 zostaje przyspieszony przy powrocie z Wielowsi na godz. 8:14 (Odwet Jędrusie)

• kurs z godz. 14:28 zostaje przyspieszony przy powrocie z Wielowsi na godz. 14:59 (Odwet Jędrusie)

• kursy z godz. 7:43 i 14:28 NIE BĘDĄ wykonywane przez ul. Szklaną

21.09.2016r.